Emmaus Stockholm

Med fokus på praktiskt solidaritetsarbete förenat med idén om återbruk vill Emmaus Stockholm beröra och berätta om sin verksamhet, både med ord och bild. Deras nya sajt lägger stor tonvikt på bilderna som förmedlar intryck och får oss att känna mera, att förstå med hjärtat. Skänk något du inte behöver så att någon annan kan få det bättre!

Allfelt Data har i samarbete med Mambo Jambo tillverkat den nya hemsidan och Allfelt Data står för hosting.